× Anasayfa Hakkımda Ön Söz Şiirler Basında Biz

Takdim

about-bg


Şair Salih Osman Kaplan

1955 yılında Erzurum’da doğdu.

Çocuk yaşından itibaren çalışmaya ve iş hayatına başladığı için eğiti-mini öteledi. Kendi kendine okuma yazma öğrendi. Çocukluk yıllarından itibaren edebiyata ve şiire merak saldı. Çocukluğunda başlayan kitap ve okuma tutkusu ile her türlü dergi ve gazeteleri izledi, genel kültür ve edebi nitelikteki kitapları, ro-man ve şiir kitaplarını okuyarak kendini yetiştirdi. Aynı zamanda Kuran okuma eğitimi ve iyi bir dini eğitim de aldı. Okuma hevesi ve azmi ile ilkokul, or-taokul ve lise diplomalarını hariçten imtihanlara gi-rerek aldı. Ardından girdiği Üniversite sınavında da başarılı olarak AÖF İşletme Fakültesini kazandı ve İşletme Ön Lisansını tamamladı.

Genç yaşta girdiği memurluk sınavını kazanarak devlet memuru oldu. Sırasıyla önce Tapu Kadastro Müdürlüğünde, Emlak Bankasında ve Halk Bankasında memur olarak çalıştı ve emekli oldu.

Yazdığı şiirlerini kitaplaştırmadı ve dost-larının bu konuda zorlamasına ‘henüz zamanı var’ diye cevap verdi. 43 yıllık hayat arkadaşı Nazire Hanımın vefatı derinden yaraladı. Gönül boşluğunu doldurmak için edebiyatı ve şiiri ön plana aldı.

Yıllarca hatıralarında saklamayı düşün-düğü şiirlerini bazı manevi telkinler üzerine kitaplaş-tırmaya karar verdi. Bu arada şairin bu ilk kitabının haricinde, hazırlığı tamamlanmış ve basılmayı bekle-yen 3 kitabı ve kitap olmayı bekleyen onlarca şiiri bulunuyor. Çocukluğundan itibaren öteleyerek elde ettiği tahsil hayatı nedeniyle ailesinde ve çevresinde eğitime çok önem verdi. Oğulları Hakan Levent ve Volkan Tıp doktoru, Kızları Hülya ve Yasemin ise üniversite mezunudur. İki kız iki erkek dört çocuk babasıdır ve sekiz torunu bulunmaktadır.

Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan ve şiirlerini yüksek bir duygu yoğunluğu içinde kaleme alan şair Salih Osman Kaplan, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı’ndan ve Halk Şiiri geleneğinden etkilenmiştir. Şairin Kuran ve dini eğitimi şiirlerine de yansımaktadır. Şiirleri halk dilinde ve sadedir. Hedef kitlesi halktır, yani bütün bir toplumdur.

Birçok şiirinde İslam’ın hükümleri doğrul-tusundaki inancını, fikrî düşünceyle birleştiren Kur’an ve Sünnete dayalı fikirlere bağlı yeni bir şiir tarzı ortaya koymuştur.

Şiirlerinin özünde insan sevgisi, hoşgörü, milli ve manevi temalar yer almaktadır. Allah aşkı, hoşgörü, insanlık sevgisi, iyilik, doğruluk ve vatan-severlik temaları şiirlerinde ağırlıklı olarak işlenmiş-tir. Yazdığı içten, samimi şiirleriyle, dini, millî ve her kesimin zevkine hitap etmektedir.

Ahmet KAPLAN / Gazeteci